Как да използваме Таблицата на размерите на Nadko Designs за изплитането на желания размер чорапи

Как да използваме Таблицата на размерите на Nadko Designs за изплитането на желания размер чорапи

Знам, че нямате търпение да пристъпим към същинската част и да започнете да плетете своите чорапки. Но преди да започнем, трябва да знаем колко бримки да захванем, за да се получи желаният размер чорап накрая. В ТАЗИ публикация ви разказах за новия PDF инструмент, който създадох специално за курса по плетене на чорапи – Таблицата на размерите при плетене на чорапи на 2/5 игли. В нея събрах основната информация, необходима за плетенето на чорапи на 2 или 5 игли: размери, възраст, дължина на стъпалото, брой бримки за захващане, брой свивки за пръстите, съобразно плътността на плетене в трите най-популярни метража чорапена прежда – 420 м, 330 м и 200 м в 100 грама.

За мен тази таблица е изключително полезен инструмент при плетенето на чорапи. Огромно улеснение е да знаеш колко бримки трябва да захванеш за даден размер чорапки и направо да плетеш, вместо да губиш време в безкрайни изчисления и проби.

Сега ще ви покажа как да използвате таблицата на размерите при плетенето на своите чорапи.

 

Първата стъпка е да изплетем проба на бримките и да я изперем и изсушим, за да сме наясно дали и как се променя изплетеното с дадената прежда изделие. Добре е пробата да не е нито прекалено малка, нито прекалено голяма. Стандартът е 10 х 10 см, но тъй като няма как да знаем колко бримки са това, преди да сме плели реално с преждата, аз препоръчвам да захванете около 20 бримки за пробата си. Разбира се, може направо да захванете толкова бримки, колкото са дадени в таблицата за пробата на бримките за съответния метраж прежда. Но накрая пак ви препоръчвам да преведете плътността си в брой бримки на 1 см.

Изплетете известно количество редове гладка лицева плетка първо с най-малкия препоръчан за дадената прежда номер игли (например 2 мм). После изплетете един опаков ред откъм лицевата страна, за да отделите току-що направените редове, и изплетете още редове гладка лицева плетка, но този път с най-големия препоръчан номер игли (например 3 мм). Ако решите, повторете и с други междинни номера игли (например 2.5 мм или 2.75 мм), за да прецените как ви харесва и съответно кой номер игли ще използвате, за да плетете самите чорапи.

След като изперете и изсушите пробата, е време да определите своята плътност на плетене. За целта измерете колко бримки и колко реда има в 1 см от пробата и запишете резултата за изплетеното с всеки номер игли, който сте използвали.

Ако искате плътността ви на плетене да съвпадне с тази, указана в таблицата за дадена прежда, изберете този номер игли, с който най-много се доближавате до нея. Имайте предвид, че не е задължително това да стане с някой от препоръчаните за преждата номера игли. Не се притеснявайте да използвате по-малък или по-голям номер игли от препоръчаните, за да постигнете искания резултат.

След като вече знаете плътността си на плетене, номера игли, които ще използвате, и размера чорапи, който ще плетете, е време да определим броя на бримките за захващане и да пристъпим към същинското плетене 🙂

За улеснение и прегледност използвах различни цветове, за да кодирам различните размери в таблицата. Така можем да проследим колко бримки трябва да захванем с различните метражи прежда, без да се разсейваме с другите размери, които не ни интересуват в дадения момент.

Така например, ако искаме да плетем чорапки с размер 18/19, виждаме, че дължината на стъпалото трябва да е 12 см. Бримките, които трябва да захванем с прежда 420 м/100 г при указаната плътност (3 бримки и 4,2 реда в 1 см), са 40 + 1 за затваряне в кръг, а свивките за оформянето на пръстите трябва да са 4 пъти през ред и 4 пъти на всеки ред. По-надолу в колонката със същия цвят може да видим какви са стойностите за същите параметри и с останалите два метража прежда – 330 м/100 г и 200 м/100 г.

 

 

Напълно съзнателно не съм включила в таблицата информация за редовете и бримките, необходими за оформянето на петата. Съществуват различни видове петички, които се плетат и изглеждат по най-различни начини. Целта ми беше да създам максимално универсална таблица, която да може да се използва за всякакви модели и размери чорапи.

За оформянето на пръстите обаче съм дала само един начин, който лично за мен е максимално удобен в употреба и естетичен на вид. Това е т.нар. лентовиден начин на оформяне на свивките от двете страни на чорапа, при който се получава плавен и красиво заоблен край.

За да знаем колко реда (и колко см) трябва да изплетем от дължината на стъпалото, преди да пристъпим към свивките, най-напред трябва да изчислим колко реда е общата дължина на стъпалото за дадения размер чорап, който плетем. След това трябва да сметнем колко реда е частта със свивките и да я извадим от общата дължина.

Така например, за чорапките с размер 18/19, който разгледахме по-горе, изчисленията ще са следните:

  • 12 см (дължина на стъпалото) по 4,2 реда (плътност/брой редове в 1 см) = 50,2 реда, които закръглям на 50 реда
  • 4 пъти по 2 реда (свивки през ред) + 4 пъти по 1 ред (свивки всеки ред) = 12 реда
  • 50 реда минус 12 реда = 38 реда

Така разбираме, че след като изплетем 38 реда от началото на петата, е време да пристъпим към свивките за оформянето на пръстите, за да получим желаната обща дължина на стъпалото от 12 см или 50 реда.

Надявам се разясненията, които направих в тази публикация за Таблицата на размерите при плетене на чорапи на 2/5 игли, да са били разбираеми и полезни за вас. Ако имате въпроси или неясни моменти, не се притеснявайте да ми пишете в Nadko Designs Group. Следват видеоуроците в YouTube канала, в които заедно ще плетем своите желани чорапки 🙂

И непременно добавяйте хаштага #съвместноплетенеNadkoDesigns към снимките, които споделяте в инстаграм/фейсбук, за да ги видя и аз, и останалите.


Нека се вдъхновяваме взаимно!