Невъзможното не е факт, а е въпрос на гледна точка. Мохамед Али